Reittien kehittäminen

www.outdooractive.com -yhteistyö

Monikanavaista luontomatkailuviestintää Keski-Euroopan luontomatkailumarkkinoilla!

Hinnasto 19042017

Huom! Hinnat sisältävät teknologian. Tiedon tuottamisesta ja informaatiosta sovitaan erikseen.

OA-Mediadaten_EN_Januar_Small (00000002)

Esimerkki_matkailukohde alle 200000 yöp

Lisätietoja Pirjo Räsänen etunimi.sukunimi@lamk.fi, puh. 044 -708 1242

_________________________________________________________

 

Suunnitteluoppaat

Suunnitteluoppaat ovat käytännön läheisiä oppaita, joiden tarkoituksena on valottaa kävijän näkökulmaa matkailureitillä liikkumiseen. Ne kattavat reittien elämyksellisen suunnittelun, markkinoinnin ja monikanavaisen viestinnän. Pyörämatkailu kattaa maasto- ja retkipyöräilyn ja retkeilyn suunnitteluopas on yleisemmällä tasolla ja kertoo myös luonnon hyvinvointivaikutusten merkityksestä.

Pyörämatkailun suunnitteluopas

Retkeilymatkailun suunnitteluopas

Outdoors Finland Etelä -loppuraportti

Outdoors Finland Etelä -hanke toimi vuosina 2011-2014 viiden maakunnan alueella Etelä-Suomessa. Hanke pilotoi luontomatkailun kehittämismallin ja monikanavaisen viestintäkokonaisuuden. Hankkeen toimintaa on tarkoitus jatkaa vuodesta 2015 valtakunnallisena. Parhaillaan etsitään rahoitusta toiminnan jatkamiselle.

loppuraportti_final

Liite 1 Tavoitteet

Liite 2. Melontakartta ja -tuote

Liite 3 Outdoors Finland Media -reitit

Liite 4. Opinnäytetyöt

Liite 5. Tiedottaminen ja mediaseuranta syksy 2014

Liite 6. Outdoors Finland Etelä – Hankkeen loppuarviointi 2014_johdon yhteenveto

Liite 7. Kehittämispolku

Artikkelikokoelma

Retkeilyinformaation suunnittelu ja toteuttaminen 2013

 

Tutkimukset

2012

Aktiviteettioppaiden lanseeraustutkimus 2012

Pyöräilysivuston lanseeraustutkimus 2012

Vaellus-, melonta- ja pyöräilytutkimus 2012

2013

Aktiviteettisivuston lanseeraustutkimus, vaihe 2 2013

Mobiilioppaan lanseeraustutkimus 2013

2014

Aktiviteettiportaalin kehittämistutkimus 2014

Mobiilioppaan kehittämistutkimus 2014

Opinnäytetyöt

2011

Lydecken – Pyörämatkapaketti Päijät-Hämeeseen

2012

Kekomäki & Laraste – Melontareiteistä saatavilla olevan informaati-on tilakartoitus Etelä-Suomessa

Moisio – Pyöräilymatkailusivuston tarjonta kotimaiselle käyttäjälle

Sollo & Vapaavuori – Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä

Virtanen – Melontamatkailun tuotteistaminen; Case Tainionvirta

2013

Hölsö – Vuohijärven seudun luontomatkailureittien kehittäminen ja tuotteistaminen

Khlebova – Pietarin ja Moskovan alueella toimivien pyöräilymatkailuyritysten tarjoamat pyörämatkat

Liimatta – Porvoon aktiviteettireitistöjen kartoitus Outdoors Finland Etelä -hankkeelle

Mattsson & Tervonen – Retkeilyä Evon alueella; Asiakaslähtöisyyttä aluekehitykseen

Penttinen – Hyvinvointia retkeillen; Retkeilyreittien saavutettavuuden ja vetovoimaisuuden parantaminen

Ylitalo – Omatoiminen melontatuote matkailijan oppaana; Tainionvirran melontareitin kehittäminen

2014

Hinkka – Digitaalisen markkinointiviestinnän suunnitelma; Case Outdoors Finland

Nikula – Outdoorsfinland.fi -sivuston toteutus

 

 

Luontoaktiviteetit kansainvälisille markkinoille seminaarin esitykset, 4.12.2014:

Kristiina Hietasaari – Outdoors Finland yhteistyöllä tuloksiin

Steve Hänisch – Finland seen by a travel blogger

Sirkka Heinonen – Luonto ja tulevaisuuden kuluttajien tarpeet elämystaloudessa

Ovid Jacota, Wikinger Reisen – Cooperation with tour operators – Product for the distribution channel

Andreas Lorenz, PROJECTM – Overview of the german market for hikers